Σχετικά με μας

Η πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί αυτό το blog, ανήκει σε μία ομάδα ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί,  ασχολούνται ή σκέφτονται να ασχοληθούν με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η ομάδα ασχολείται με το blog σε απολύτως εθελοντική βάση και δεν λαμβάνει κανένα μέλος της αμοιβή για τις πληροφορίες και τις συμβουλές που προσφέρει στους επισκέπτες.soccoop photo

Εξαιτίας των διαφορετικών προσανατολισμών μας, αποφασίσαμε να  συμπεριλάβουμε στο blog διαφόρων ειδών αναφορές σε θέματα και Δράσεις, όπως: η επιχειρηματικότητα στη κοινωνική οικονομία, ο εθελοντισμός σε έργα κοινωνικής εργασίας, η εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πρακτικά θέματα και συμβουλές για όσους δραστηριοποιούνται σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή θέλουν να μάθουν πως.

Επίσης, επιδίωξή μας είναι να προβάλλουμε καλές και επιτυχημένες πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων, να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους και φορείς που θέλουν να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις, όπως και να προβάλλουμε εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τον ίδιο σκοπό από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

Με πολλή χαρά θα δημοσιεύουμε κάθε σχετικό θέμα ή ανακοίνωση που θα μας στέλνουν οι αναγνώστες μας, ενώ συστηματικά θα συγκεντρώνουμε ιστολόγια κοινωνικών επιχειρήσεων ώστε να προβάλλεται το έργο τους, να διαχέεται η εμπειρία τους και να αναπτύσσονται συνεργασίες με ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μας στείλει για δημοσίευση και προώθηση στο διαδίκτυο αγγελίες εργασίας και αναζήτησης συνεργατών ή προμηθευτών ή/και πελατών, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Ευνόητο είναι οτι τα σχόλια και τα κείμενα με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο δεν θα δημοσιοποιούνται.

Ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε το ιστολόγιό μας να φανεί χρήσιμο στους ανθρώπους που συμμετέχουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν δραστηριότητα στη κοινωνική οικονομία.

Είναι γεγονός οτι, στη τραγική κατάσταση της αγοράς εργασίας που βιώνουμε όλοι μας, η προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσα από επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας είναι μία ελπίδα. Με μεγάλη καθυστέρηση (κατά τα ειωθότα) θεσμοθετήθηκε και στην Ελλάδα με το Νόμο 4019/2011 η Κοινωνική Οικονομία. Τα παραδείγματα, οι εμπειρίες και οι επιτυχημένες πρακτικές, κυρίως από τις Ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολλές και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτές τις εμπειρίες να τις επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να τις επεξεργαστούμε ώστε να οργανώσουμε και να διαμορφώσουμε επιτυχημένα τα δικά μας εγχειρήματα.

Σας καλλούμε όλους να συμμετέχετε σ΄αυτή τη προσπάθεια με όποιο τρόπο θεωρείτε οτι μπορεί να συμβάλλει στους σκοπούς της.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s